Vyhlašujeme nový ročník soutěže „Náš časopis 2012“. Vítězné redakce obdrží prestižní certifikát „Kvalitní školní časopis”. Tento certifikát má grafickou podobu a budete jím moci ozdobit obálky svých časopisů. Podmínkou pro jeho získání je výrazné zlepšení kvality vašeho časopisu. Výhercům bude certifikát přiznán v červnu 2012.

Cílem této soutěže je pomoci redaktorům školních časopisů v jejich práci. Proto nevybereme ze zaslaných časopisů pouze tři vítěze, ale umožníme vyhrát každému! Abyste zvítězili, musíte na sobě zapracovat a váš časopis musí projít certifikací, která se skládá z několika kroků:

Do 1. února 2012 zašlete na adresu Abeceda, o. s., Svatoslavova 611/3, 140 00 Praha 4 – Nusle vyplněnou přihlášku do soutěže, ve které popíšete, co děláte nyní, a především to, co konkrétně chcete zlepšit (a jak). K ní přiložte alespoň jedno aktuální číslo vašeho časopisu ze školního roku 2011/2012 (každé číslo 3krát).

Do 1. května 2012 pak musíte na výše uvedenou adresu zaslat alespoň jedno další číslo vašeho časopisu (každé číslo 3krát). K němu připojte vyplněné shrnutí, co se vám podařilo vylepšit, co nikoliv (a proč).

V květnu posoudí vaše školní časopisy odborní porotci. Hodnotit se bude pokrok, kterého jste dosáhli během školního roku 2011/2012 od prvního čísla časopisu do čísla posledního. Certifikát „Kvalitní školní časopis” obdrží jen takový časopis, který bude ve všech sledovaných oblastech prokazovat vysokou kvalitu. Počet certifikátů není omezen - může ho získat každý školní časopis!

V průběhu celého školního roku 2011/2012 vám nabídneme různé formy podpory. Například individuální konzultace s odborníky, workshopy na téma „Čtenářská gramotnost a mediální výchova“ pro žáky, můžete navštívit naši putovní „Výstavu školních časopisů a literárních sborníků“ (a workshopy k ní). Na konci roku 2012 obdrží navíc všechny zapojené školy (nejen vítězové) výukové CD na téma „Čtenářská gramotnost a mediální výchova“.

Již nyní můžete využívat podporu formou článků zveřejněných na našem webovém portálu pro žáky „Šotkoviny“ (http://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak).

Zde se můžete podívat na vítězné časopisy ze soutěže „Náš časopis 2010“ nebo na časopisy, které získaly certifikát „Kvalitní školní časopis 2011“, a sledovat, ve kterém městě je zrovna naše putovní „Výstava školních časopisů a literárních sborníků“

Soutěž „Náš časopis 2012“ je součástí projektu „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“. Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách www.abeceda-os.cz, www.ctenarska-gramotnost.cz a www.sotkoviny.cz.

Na vaše časopisy se těší

Mgr. Dalibor Dudek

Odborný garant pro oblast Čtenářská gramotnost a mediální výchova

dudek.dalibor@abeceda-os.cz

+420 777 799 623

Přihlášku do soutěže „Náš časopis 2012“ a a shrnutí k certifikaci „Kvalitní školní časopis“ naleznete v příloze.

Dalibor Dudek

Zobrazení: 43498

Hodnocení: 2.1 (1609 hlasů)

 

11. 1. 2012