Aragost a Aratost

Autor

Julie Mečiarová

Byl jednou jeden starý král jménem Sambaran III. Protože byl hodně starý, zdědil po něm vše jeho syn Aragost, který žil v Egyptě. V tu stejnou dobu žil na druhé straně Egypta chudý rybář Aratost. Měl rodinu s pěti dětmi. Jelikož žil v bídě, neměl se o děti jak postarat. Ani rybolov už tolik nevynášel jako za starých Časů. Ale přesto chodil rybařit dále.

I ten den tomu tak bylo. Po cestě k moři potkal zlatou kočku, a protože je kočka v Egyptě posvátná, tak ji musel odnést králi Arabistovi. Šel tedy oznámit domů, že jde ke králi.

Vpůli cesty kočka promluvila: "Já ke králi nechci, já od nového krále utekla!" Rybář přemýšlel, jak se zachovat. Byl si vědom toho, že pokud nesplní nařízení krále, bude popraven. Nebyl hloupý ani zlý a tak se rozhodl, že kočku pustí. Myslil si, že ho za to špatný osud nemine a to samé si uvědomovala i zlatá kočka.

Rybář se s velkým smutkem vracel domů. Ještě ani nebyl za nebeskou horou, když zaslechl zašustit písek na pláži. Otočil se a nevěřil. Spatřil kočku, jak se za ním vrací. „Vím jak ti pomoci, abys nebyl popraven a já nemusela ke králi. Poslouchej mne dobře! Najdi stejnou kočku, jako jsem já, nabarvi ji zlatou barvou a odnes králi. Barvu koupíš ve městě na trhu." Sotva to dořekla, mihla tlapkou a vykouzlila peníze.

Aratost kývnul spokojeně hlavou a vydal se do města. Splnil vše, co mu kočka nakázala, předstoupil před krále a dal mu zlatou kočku.

Král nikdy žádnou jinou zlatou kočku neviděl a ani nevěděl, že kdysi dávno nějakou takovou kočku jeho otec, král Sambaran III., měl.

Aratost ve městě potkal bohatého kupce, který mu řekl: „Že ty jsi chudý rybář Aratost?" „Ano, to jsem. Odkud to víš?" „Pocházím ze stejné vesnice jako ty, ale protože jsou ve vesnici samí chudí lidé a málo práce, odstěhoval jsem se do města."

Kupec věděl, že i Aratost je chudý a dal mu nějaké peníze. Rybář mile poděkoval a vydal se dál na cestu. Mezitím se v království král Aragost dozvěděl, že kočka není pravá, ale že je pouze nastříkaná barvou. Dostal obrovskou zlost a vydal rozkazy všem vojákům. Najít Aratose a přivézt ho zpět do království. Král stál o pomstu tak mnoho, že vyhlásil odměnu tomu, kdo Aratose přivede. Jaká to byla odměna? Půl království a život plný bohatství.

Aratost se o tom dověděl a sám se u krále přihlásil. Král jak slíbil, musel svůj slib dodržet a to i přesto, že se přihlásil viník sám. A tak se Aratost přestěhoval z chudého domku ve vesnici do své poloviny království i s celou svou rodinou. Od té doby se měl moc dobře. A co kočky? Nabarvená utekla. A ta zlatá? Ta se asi někde toulá.

Zdroj:

  • sborník žáků 4. tříd ZŠ Opava – Malé Hoštice: Jak to bylo s Šahrazád dál aneb Tisíc a další noci

Julie Mečiarová, 4. ročník

ZŠ Opava – Malé Hoštice

Julie Mečiarová

Zobrazení: 11303

Hodnocení: 2.3 (940 hlasů)

 

29. 8. 2011

 
 
Vyhledat:
«
0/0
«
Příspěvky do diskuze mohou zasílat pouze přihlášení uživatelé.

Julie Mečiarová

Zobrazení: 11303

Hodnocení: 2.6 (493 hlasů)

 

29. 8. 2011