Všichni jsou, aniž by si to často uvědomovali, stálým cílem reklamních textů. Stačí procházet se téměř kdekoli…a všudypřítomné upoutávky ve vás zkoušejí vyvolat zvědavost. Někdy i vy sami potřebujete udělat někomu nebo něčemu reklamu. Pokuste se proniknout hlouběji do tajů reklamního textu.

Pomocí reklamních textů se snaží různé firmy a organizace oslovit čtenáře nebo posluchače takovým způsobem, aby slovy a větami zaujaly jejich pozornost, vyvolaly v nich pozitivní dojem a přiměly především - zapamatovat si je.

Co tedy potřebujete k tomu, abyste sami napsali takový text? Důležité je uvědomit si, pro koho bude text určen. To proto, abyste zvolili správná slova, sousloví, věty, souvětí a vyvolali tak zájem; abyste upoutali titulkem i samotným textem.

Co si počít s titulkem?

Pamatujte, že první, čeho si čtenář (vedle obrázku) povšimne, je titulek; jeho úkolem je přesvědčit čtenáře, aby četl dále. Uvažujte tedy, zda váš titulek:

  • zaujme

  • informuje

  • naláká

Přirozenou zvědavost můžete vzbudit např. titulkem s otázkou (Proč právě s námi?). Pokud má vytvořený text podobu určitého seznamu, lze toho také výhodně využít v titulku (Pět důvodů k…). Úspěšně zapůsobíte i rozkazovacím tónem (Přijďte nás podpořit!).

Jak sestavit reklamní text?

Pro vytvoření reklamního textu je důležité zaměřit jeho obsah na to, co je pro čtenáře a posluchače nejdůležitější. Sdělte mu vše potřebné jeho jazykem. Při psaní je dobré myslet jako čtenář. Jistě by chtěl, aby byla nabídka pro něj:

  • zajímavá nebo užitečná

  • snadno pochopitelná

  • s potřebnými informacemi

Naopak by ale nabídka měla být bez:

  • informací, které zaručeně zná

  • slov, která vyznívají obecně

  • nesplnitelných frází

Ať už píšete jakýkoli druh reklamního textu, zaměřte se na vyvolání zájmu. Při psaní bývá vhodné použít hovorové výrazy; ty mohou navodit uvolněnou, osobní atmosféru. Podobně důležité je netrápit sebe ani čtenáře dlouhými souvětími. Je uměním sdělit to, co potřebujeme, nejmenším počtem slov a vět! Delší text rozdělte do krátkých odstavců. Ve svém sdělení dejte čtenáři všechny potřebné informace (co, proč, pro koho, kdy, kde, za kolik…) nebo nabídněte další zdroj takových informací.

Napsaný text odložte a vraťte se k němu třeba až druhý den. Může vás napadnout zajímavé vylepšení.

Než se však do psaní textu pustíte, podívejte se ještě do přílohy na Šotkovy rady Jak napsat reklamní text.


Dalibor Dudek

Zobrazení: 51092

Hodnocení: 2.3 (1865 hlasů)

Související články:

 

24. 1. 2012