První certifikáty „Kvalitní školní časopis“ jsou uděleny a my vám nyní postupně představíme časopisy, které si toto ocenění zasloužily. Poodhalíme vám tajemství vzniku zajímavých názvů časopisů, získáte tipy, jak nalákat nové čtenáře, jak vtisknout časopisu atraktivní grafickou podobu, jaké nové rubriky vytvořit... Dozvíte se, v jakých předmětech se žáci tvorbě časopisu věnují, a možná pak dáte podnět pro vznik podobného předmětu i na vaší škole.

Jako první představujeme školní časopis GAG-BEN. Ten pro nás rozhodně není neznámou. Dne 23. června 2010 jsme předávali při vyhlášení výsledků celostátní soutěže Náš časopis 2010 redaktorům GAG-BENu čestné uznání za promyšlené rubriky. Oceňovali jsme nápaditost, hravost i přehlednost, titulní stranu, logo a grafické zpracování. Jen krátce předtím převzali redaktoři GAG-BENu vítězné ocenění třetího ročníku soutěže Školní časopis Vysočiny, kterou pořádala společnost Centrum Vysočina…

Od psacího stroje k Adobe In Design

Školní časopis na ZŠ Benešova v Třebíči má dlouholetou tradici. Jeho počátky sahají do roku 1991; zrodily se v tehdejší třídě 7. B. Redaktoři přepisovali časopis zpočátku na stroji, nadpisy a obrázky vepisovali ručně, rozmnožovali jej na cyklostylu. Se začátkem nového tisíciletí začali redaktoři zpracovávat texty na počítači a využívat počítačovou grafiku. Škola postupně zakoupila další vybavení - počítačový program ADOBE CREATIVE SUITE, jehož části Adobe In Design a Photoshop při úpravě textů, fotografií a celkovém zpracování výrazně pomáhají.

Výukový předmět Žurnalistika

Žáci se ve své škole věnují zajímavému povinně volitelnému předmětu „Žurnalistika“; dozvídají se více o novinářských žánrech, učí se komunikovat a zpracovávat informace. Koordinátorkou redakčního týmu je paní učitelka Eva Pokorná. Redakční rada časopisu má široké zázemí, počet stálých členů bývá kolem patnácti.

Co se skrývá za názvem časopisu

Časopis má své webové stránky, které nabízejí mj. i výklad názvu GAG-BEN. Dva v jednom – to je „GAG“. Jedním významem je zkratka bývalého názvu ulice v místě školy (Gagarinova). Druhý výklad poukazuje na anglické slovo „gag“, které vyjadřuje něco směšného nebo legračního. A „BEN“? Ulice Gagarinova byla přejmenována na Benešovu, a proto je od začátku školního roku 1992/1993 název časopisu rozšířen o další tři písmena.

Kvalitní školní časopis

Proč jsme se rozhodli udělit časopisu GAG-BEN certifikát Kvalitní školní časopis (2011)? V jednotlivých číslech časopisů lze dlouhodobě sledovat vysokou kvalitu rozhovorů, obdobně reportáží i fotoreportáží. Redaktoři přispívají do řady stálých rubrik, které si všímají rozličných stránek života školy a jejího okolí. Své tradiční místo mají v časopise zajímavé zpravodajské články a ankety. Časopis nabízí prostor původní umělecké tvorbě žáků. Plný počet bodů náleží časopisu za jeho celkový vzhled. Kladně byl oceněn nápad zasílat časopis různým institucím. Zajímavým podnětem pro další redakce mohou být upoutávky na nové číslo časopisu prostřednictvím školního rozhlasu.

Podívejte se na časopis GAG-BEN a posuďte sami, čím vším by vás mohl inspirovat.

Zdroj:

• Web školního časopisu: http://www.zsbenesova.cz/gagben/

 

 

Dalibor Dudek

Zobrazení: 60916

Hodnocení: 2.2 (2097 hlasů)

Související články:

 

9. 9. 2011

 
Tyto přílohy jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Registrujte se, prosím.